Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2023

TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2023

CẨM PHẢ FORD – 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐃Ụ𝐍𝐆 THÁNG 7/23 Chúng tôi chào đón các ứng viên tham dự tuyển dụng các vị trí làm việc tại Cẩm Phả Ford.

0971 75 30 30